Årsmøte i NODAK 14. mars - like etter årsmøte vil Anette Torgersen holde et innlegg med tittel  KINETIC AWARENESS: FRA INSTRUMENTELL TIL EKSISTENSIELL KROPP. HVORDAN FREMME TRANSFORMATIVE PROSESSER I ARBEID MED DANS OG BEVEGELSE. Anette har en Phd i Kulturstudier, hun er danser, koreograf, pedagog, veileder og bevegelsesterapeut. Innkalling kommer.

Årsmøte onsdag 14.mars 2018

& Psykologspesialist og PhD Tonje Lossius Husum holt innlegg om:

 De nye evolusjonspsykologiene innen psykologi

Tonje Lossius Husum, psykologspesialist og PhD. Jobber som forsker ved Senter for medisinsk etikk ved Universitet i Oslo og har klinisk praksis i Asker. Hun forsker på etiske problemstillinger innen psykiske helsetjenester og er utdannet innen diverse kroppsorienterte terapiformer, blant annet innen karakteranalyse


Årsmøte i NODAK tirsdag 28. mars &

Gunn Engelsrud holdt innlegg om: 

Relasjoner - betydningen av subjektivitet

Gunn Engelsrud is professor of Health Science at the Department of Physical Education and Pedagogy at The Norwegian School of Sport Sciences. She was Head of the Department from 2008-2016. Gunn Engelsrud is educated both as a physiotherapist and as physical education teacher and has a PhD from the Faculty of Social Sciences at the University of Oslo. She has a particular expertise in qualitative research, phenomenology, body appreciation, dance and exploratory movement, gender and diversity. Her main areas in research concern fundamental problems and questions related to those subjects. She tutors PhD students and work with several interdisciplinary research projects. Among her latest publication is a recent article form Physical Education and Sport Pedagogy:


Workshop med Thania Acaron
5. & 6. november 2016

Thania Acaron har en MA i Dance Movement Therapy og PhD i Dance and Violance Prevention.


Årsmøte – 30.mars 2016  

 

Professor Melinda Meyer De Mott holdt foredrag om sitt
fyktningeprosjekt EXIT like etter årsmøte.


Fagdag 2016 med KROM – Onsdag 3. februar 2016 på Romfordans 
Kropp i Rom med Caroline Wahlstrøm Nesse og Camilla Myhre
som driver Rom for Dans -
www.romfordans.no/krom/krom-modulene/